Περιοχές Natura 2000 - Βιότοποι

Περιοχές Natura 2000 - Βιότοποι

Ένα προστατευτικό δίχτυ για τους οικοτόπους της Ευρώπης και για τα είδη που απειλούνται με αφανισμό. Το δίκτυο περιοχών NATURA 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πρωτοβουλία μιας ανοιχτής κοινωνίας πολιτών που μετρά τις συνέπειες της ανθρώπινης περιφρόνησης για τη φύση, ανησυχεί για τους κινδύνους που σωρεύει και φροντίζει, με επιστημονικές έρευνες και νόμους, να προλάβει ανεπανόρθωτες καταστροφές στο οικοσύστημα… Αλλά και μια διορατική πολιτική που επιδιώκει να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη τόπων προικισμένων με μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό πλούτο και τις τουριστικές τους δυνατότητες.
Προστατευτικό δίχτυ των εξαιρετικά σημαντικών οικοτόπων της Μήλου, η ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 δύο περιοχών με σπάνια χαρακτηριστικά: της χερσαίας και της παράκτιας ζώνης του δυτικού τμήματος του νησιού. Μια απόφαση που θωρακίζει τη φυσική ισορροπία και τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος… Και, μαζί, μια υπόσχεση ανάπτυξης κι ένα προμήνυμα για το αισιόδοξο μέλλον ενός προνομιούχου τόπου που εκμεταλλεύτηκε, ως τώρα, μονοδιάστατα το περιβάλλον και που μπορεί πια να αξιοποιήσει πολύπλευρα, με μέτρο και σεβασμό, το φυσικό του πλούτο.